DEN BEDSTE PERFORMANCEFOR ET BEDRE KLIMA

I dag står klimaet og klimaforandringer øverst på den globale dagsorden, og vedvarende energi er et af de områder, der spiller en helt central rolle - ikke kun i forhold til at nedbringe den globale CO2-udledning, men også i forhold til at imødekomme verdens energibehov.

Vi er bevidste om vindenergiens betydning for en bæredygtig fremtid, og vi ønsker at bidrage til udviklingen med vores særlige viden og specialist-kompetence inden for innovative og kosteffektive løsninger.

Vi arbejder i dag sammen med de største spillere inden for vindmølleindustrien, herunder Vestas, Siemens Wind Power, og Enercon, og vi bliver ved at forbedre vores metoder og teknikker, så vi er med til at sikre en optimal udnyttelse af vindens energi.